U bent hier

Over ons

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc is een besloten vennootschap die is opgericht door VU en VUmc gezamenlijk. Beide instellingen zijn voor 50% aandeelhouder. In het bestuur van het Parkeerbedrijf VU-VUmc (Parkeerboard) is zowel de VU als het VUmc vertegenwoordigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid, de tarieven en het parkeerbestand.

Het Parkeerbedrijf VU-VUmc is belast met de uitvoering van het parkeerbeleid voor VU en VUmc en de aangesloten instelling ACTA en met het beheer cq. exploitatie van het parkeervastgoed van VU en VUmc.

Een Raad van Commisarissen, bestaand uit financieel controllers van VU en VUmc, houdt (financieëel) toezicht op het Parkeerbedrijf VU-VUmc.

Het Parkeerbedrijf maakt parkeren betaalbaar

VU en VUmc staan voor een collectieve parkeeraanpak. De parkeerplekken zijn evenredig over alle faculteiten, divisies en diensten verdeeld. De tarieven zijn altijd kostendekkend en worden volledig doorberekend aan de afnemers. Waar mogelijk genereert het Parkeerbedrijf extra inkomsten door tijdens daluren betaalde parkeerplekken aan te bieden aan derden. Eventuele winsten worden als dividend aan de aandeelhouders VU en VUmc uitgekeerd.
Door de werkelijke kosten van parkeren door te berekenen aan personen, afdelingen en organisaties die gebruik maken van de parkeervoorzieningen, zal er kostenbewustzijn ontstaan op de besteding t.b.v. van parkeren. We geven liever geld uit geven aan onderwijs, zorg en onderzoek dan aan parkeren.

De kostendekkende exploitatie van het Parkeerbedijf maakt dat er geen cent teveel wordt uitgegeven aan parkeren. Het groeiende kostenbewustzijn maakt dat parkeren straks alleen nog maar kost wat het mag kosten.

1.625 parkeerplekken

VU en VUmc spannen zich in om het autogebruik te ontmoedigen. We bouwen aan een autoluwe omgeving, met veel groen, pleinen en ondergrondse auto- en fietsgarages. De schaarse ruimte wordt liever ingezet voor onderwijs, medische of stedelijke faciliteiten. De ondergrondse parkeerfaciliteiten worden optimaal ingericht. Momenteel exploiteert het Parkeerbedrijf 1.625 parkeerplaatsen verdeeld over vier parkeergarages en een parkeerterrein.